Noutăți|

Memorandum de colaborare semnat în cadrul proiectului transfrontalier
New Energy Solutions in Carpathian Area – NESiCA

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava continuă derularea proiectului New Energy Solutions in Carpathian Area – NESiCA, HUSKROUA/1702/6.1/0014, care face parte din cadrul programului ENI Cross-border Cooperation Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020, axa OT6 ”Protecția mediului, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea” având ca prioritate utilizarea sustenabilă a mediului în regiunea transfrontalieră – conservarea resurselor naturale, acțiuni pentru reducerea emisiei de gaze cu efect de seră și a poluării râurilor.

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava participă la acest proiect în calitate de partener, alături de regiunea Sabolcs-Satmar Bereg din Ungaria, ONG-ul Centrul de Inițiative European din Ucraina, Universitatea Tehnică din Kosice – Slovacia, Universitatea din Nyíregyháza – Ungaria și Universitatea Națională Uzhgorod – Ucraina, ultima fiind beneficiarul principal al proiectului. Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni (01.05.2020 – 30.04.2022), bugetul total al proiectului fiind de 1.104.707,30 € (5.335.736,25 Lei) din care bugetul alocat de Uniunea Europeană este de 994,236.56€ (4.802.162,58 Lei), bugetul USV fiind de 124,313.72 € (600,435.26 Lei).

Prin obiectivul general, proiectul asigură promovarea eficienței energetice și a surselor regenerabile de energie prin educație și activități practice în comunități, pentru utilizarea durabilă a resurselor de mediu din regiunile de frontieră ale celor patru state.

În cadrul proiectului transfrontalier New Energy Solutions in Carpathian Area – NESiCA, în perioada 24-26 noiembrie 2021, s-a desfașurat în Ucraina, o întâlnire comună între comunitățile din regiunea Transcarpatia, Ucraina, și comunitățile din zona transfrontalieră a României. Scopul acestei întâlniri a fost reprezentat de semnarea unui memorandum de colaborare între comunitățile din cele două state, Ucraina și România. Semnarea acestui memorandum de colaborare reprezintă fundamentul viitoarelor cooperări transfrontaliere în domeniile de eficiență energetică și producerea de energiei electrică din surse regenerabile.

În cadrul întâlnirii, o atenție deosebită a fost acordată eficienței energetice a clădirilor precum și introducerii de tehnologii curate la nivelul întregii regiuni, prin dezvoltarea de programe educaționale, excursii de studii dar și exemple de bune practici. De asemenea, au fost trecute în revistă posibilitățile de producere a energiei din surse regenerabile în regiunea transfrontalieră. În acest sens, în cadrul proiectului New Energy Solutions in Carpathian Area – NESiCA, se vor organiza o serie de excursii de studii în regiunea transfrontalieră a României (Suceava – Maramureș – Satu Mare), în scopul inventarierii modelelor de bună practică, principalii beneficiari fiind experții și studenții din țările partenere (Ungaria, Slovacia și Ucraina) în proiect.

Comunitățile semnatare, prin obiectivele cadru ale memorandumului de colaborare, și-au exprimat dorința de a participa în comun la activitățile și proiectele care au la bază conceptul strategic european dar și viziunea strategică a Comisiei Europene care evidențiază modul în care s-ar putea realiza, până în anul 2050, o tranziție către o economie neutră din punct de vedere climatic. În acest context, rolul comunităților privind climatul și energia devine din ce în ce mai important. S-a discutat ca, prin intermediul proiectului aflat în derulare dar și prin proiectele ulterioare, să se urmărească cel puțin o parte din elementele strategice ale viziunii europe: maximizarea beneficiilor eficienței energetice, maximizarea implementării energiilor regenerabile în vederea decarbonizării în aprovizionarea cu energie a Europei, reducerea emisiilor de GES și limitarea emisiilor de CO2 prin captarea și stocarea carbonului.

Un alt obiectiv al memorandumului se referă la implementarea comună a unor proiecte de cooperare transfrontalieră viitoare pe diverse probleme de dezvoltare energetică a comunităților teritoriale și a municipalităților din regiunile de frontieră ucraineană și română, cu accent pe competențe și aptitudini în domeniul eco-inovării și găsirea de soluții pentru reducerea emisiilor de carbon. În urma discuțiilor, comunitățile participante au considerat că acest concept, promovat prin constituirea memorandumului, poate și ar trebui să dezvolte contactele bilaterale și cooperarea dintre comunitățile ucrainene și românești din regiunea de frontieră a Carpaților, prin participarea la programe strategice de dezvoltare a macroregiunii carpatice.

Un subiect intens dezbătut a fost cel de implementare pe scară largă a proiectelor și programelor de reabilitare termică a clădirilor comunităților, dar și cele private, pe baza datelor obținute prin monitorizarea energetică a clădirilor și a utilizării tehnologiilor energetice inteligente.

Inițiativa organizării unei asemenea întâlniri aparține ONG-ului Centrul de Inițiative European (CEI) din Ucraina și Universității Naționale din Uzhgorod, cea din urmă fiind și coordonatorul proiectului.

La semnarea memorandumului de colaborare au participat primarii celor 6 comunități din regiunea Transcarpatia: Neresnytsia, Tiachiv, Dubove, Vilkhivska, Kholmkivska și Poliana reprezentate, în aceeași ordine, de primarii Vasyl Hasynets, Ivan Kovach, Denys Kahanets, Mykhailo Tsiryk, Tetiana Vachylia și Ivan Drahobetskyi.

Comunitățile din județul Suceava au fost reprezentate Nicolai BALTAG -primarul Comunei Vama, Constantin Tiberius LUCUȚAR – viceprimarul Comunei Vama, Vasile ANDRICIUC – primarul Comunei Șcheia, Tomiță ONISII – primarul orașului Liteni și Viluț MEZDREA – primarul Comunei Poiana Ștampei.

Potrivit coordonatorului proiectului din partea Universității sucevene, șeful de lucrări dr. ing. Constantin UNGUREANU, pot adera la acest memorandum și alte unități administrativ-teritoriale din regiunea de frontieră româno-ucraineană.

Informații suplimentare privind derularea proiectului New Energy Solutions in Carpathian Area – NESiCA, pot fi obținute de la coordonatorul acestuia, șef lucrări dr. ing. Constantin Ungureanu, Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, la tel: +40230216147/272, fax:+40 230 520 080, e-mail: costel@usm.ro.

Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Comunicat

Comments are closed.

Close Search Window