Noutăți|

ORAȘUL LITENI, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, anunță realizarea și publicarea pe site-ul web https://primaria-liteni.ro a primei părți a Strategiei de Dezvoltare a Orașului Liteni pentru perioada 2021-2027.

În cadrul procesului de elaborare a primei părți din cadrul Strategiei de Dezvoltare a Orașului Liteni pentru perioada 2021-2027 s-au realizat următoarele:

  • Aspecte introductive – descrierea contextului, necesității planificării strategice și metodologiei de elaborare a strategiei orașului Liteni;
  • Profilul general al orașului Liteni – diagnosticarea stării actuale de dezvoltare socio-economică a orașului Liteni, prin culegerea de date statistice existente și analiza acestora în scopul evidențierii tendințelor de dezvoltare și a nevoilor identificate;
  • Analiza SWOT – identificarea punctelor tari care pot constitui o bază pentru dezvoltarea ulterioară a orașului, a punctelor slabe și a oportunităților, analiză pe baza căreia au fost identificate problemele stringente existente și vor stabilite noile direcții de acțiune și dezvoltare prin valorificarea oportunităților existente și viitoare.

În următoarea perioadă se va definitiva a doua parte a Strategiei de Dezvoltare a Orașului Liteni pentru perioada 2021-2027 în cadrul căreia se va trata planificarea strategică de dezvoltare ce va implica trasarea viziunii, a obiectivelor, priorităților și a portofoliului de proiecte de investiții pentru Orașul Liteni, implementarea și monitorizarea direcțiilor de dezvoltare și impactul implementării Strategiei de Dezvoltare pentru orașul Liteni.

Partea a II-a a Strategiei de Dezvoltare a Orașului Liteni pentru perioada 2021-2027 va fi supusă unui proces de dezbatere publică care va presupune organizarea de consultări publice cu membrii grupurilor ţintă, respectiv consilieri locali, reprezentanţi ai instituţiilor publice locale, mediului de afaceri, etc. în cadrul cărora vor fi prezentate şi analizate problemele cu care se confruntă comunitatea locală, se vor dezbate obiectivele, priorităţile şi direcţiile strategice de dezvoltare, propunerile de proiecte prioritare.

In urma finalizării procesului de dezbatere publică, conținutul final al Strategiei de Dezvoltare locală a Orașului Liteni pentru perioada 2021-2027, va fi supus spre aprobare în cadrul unei ședințe de Consiliu Local.

Strategia de Dezvoltare a Orașului Liteni pentru perioada 2021-2027 va fi elaborată în concordanță cu politicile comunitare, strategiile de la nivel naţional, programele şi documentele programatice de la nivel judeţean, regional, național și european astfel încât să ofere o viziune cât mai clară, atât asupra nevoilor stringente ale comunității locale, cât și asupra acțiunilor necesare a fi implementate prin măsuri integrate de investiții în vederea unei dezvoltări socio-economice durabile a orașului Liteni.

Comunicat Strategia de Dezvoltare Locala Orasul Liteni, Suceava

Comments are closed.

Close Search Window