Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, prioritatea de investiții 10.1. – „Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, numărul apelului de proiecte POR/10/2017/10/10.1/10.2/7REGIUNI

 „Dezvoltarea si dotarea infrastructurii operaționale a Liceului Tehnologic I.V. Liteanu din orașul Liteni, județul Suceava

Programului Operaţional Regional 2014-2020, axa prioritară nr. 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, prioritatea de investiții 13.1 Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România

Măsuri integrate de regenerare a spațiilor publice urbane și de îmbunătățire a serviciilor educaționale și cultural – recreative din orașul Liteni

Programul Operaţional Competitivitate, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă,   Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 – Creşterea gradului de utilizare a Internetului, Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE Apelul de proiecte nr. 2. –

Dotarea unităților de învățământ preuniversitar din orașul Liteni, județul Suceava, cu echipamente TIC necesare pentru derularea activităților didactice în mediul on-line

Programul Operational Infrastructura Mare 2014 – 2020, Axa prioritara: 9 – Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Cod apel: POIM/881/9/1 Consolidarea capacităţii unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2

Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin dotarea corespunzatoare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Orasul Liteni, judetul Suceava”,

Programul Naţional de Dezvoltare Locală

  1. Extindere infrastructură de apă uzată în oraș Liteni, județul Suceava
  2. Construire sală de recreere și grupuri sanitare, reabilitare și dotări la Grădinița din satul Corni, orașul Liteni, județul Suceava, în vederea obţinerii autorizaţiei de la DSP Suceava
  3. Construirea unei săli de recreere, amenajare grupuri sanitare, amenajare spaţiu pentru Corn şi lapte, reabilitare și dotări la corpul B de la Școala Rotundă în vederea obţinerii autorizaţiei de la DSP Suceava
  4. Construire și dotare grădiniță cu program prelungit în oraș Liteni
  5. Construirea unui grup sanitar pentru elevi și profesori, amenajarea unei camere pentru depozitare – corn și lapte, construire bazin vidanjabil, racordare la sistemul de alimentare cu apă, reabilitare și dotări la Școala din satul Corni, orașul Liteni, județul Suceava în vederea obținerii autorizației de la DSP Suceava
  6. Echiparea grupurilor sanitare de la elevi şi profesori, amenajare camera – corn şi lapte – în spații existente și dotări la școala Rotunda, în vedere obținerii autorizației de funcționare de la DSP Suceava
  7. Reabilitare, modernizare și dotare grădinița Roșcani, orașul Liteni, județul Suceava

Compania Naţională de Investiţii – C.N.I. S.A.

  1. „Proiect tip – Construire sala de sport, cu tribună 180 de locuri, în oraşul Liteni, judeţul Suceava”,
  2. “Reabilitare și modernizare străzi și drumuri afectate de calamități în oraș Liteni, județul Suceava”
  3. Construire dispensar medical în oraș Liteni, județul Suceava

Comments are closed.

Close Search Window