În conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice locale nr.273/2006 art.76 şi ale OUG nr.63/2010 art.76^1, prin care ordonatorii principali de credite ai instituţiilor publice locale au obligaţia publicării pe pagina de internet a registrului datoriei publice locale şi a registrului garanţiilor locale, vă facem cunoscute aceste registre pentru împrumuturile pe care Primăria Oraşului Liteni le are contractate:

Gradul de indatorare a bugetului local Subregistrul datoriei publice locale

Comments are closed.

Close Search Window