1. Statutul Oraşului Liteni
 2. Regulamentele privind Procedurile Administrative
 3. Hotărârile Consiliului Local al Oraşului Liteni
 4. Dispoziţiile Primarului Oraşului
 5. Documente şi Informații financiare
 6. Alte Documente
  • publicarea Registrului privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate în scris
  • publicarea Registrului pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele de hotărâri ale Consiliului Local a1 oraşului Liteni şi dispozițiilor Primarului Oraşului Liteni, numai în cazul celor cu caracter normativ
  • informări dezbateri publice
  • informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ
  • publicarea proceselor-verbale ale şedinţelor Consiliului Local al Oraşului Liteni
  • publicarea declaraţiilor de căsătorie
  • alte documente care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoștință publică
  • alte documente a căror aducere la cunoştinţă publică se apreciază de către autoritatea publică locala ca fiind oportună și necesară