Nume  BALAN
 Prenume  MIHAI
 Data naşterii  5 septembrie 1955
 Educaţie şi formare
  • 1996 – 2001 Universitatea Ecologică Bucureşti, Facultatea de drept, profilul Ştiinţe juridice, specializarea Drept, Diplomă de licenţă – Nivel Superior
  • 2006 – 2007 Universitatea Mihail Kogălniceanu Iaşi, Facultatea de Drept, Master specializarea Dreptul Administraţiei Locale
 Experienţă profesională
  •  1 iulie 1977 – 1 mai 1979 – Cooperativa Agricolă de Producţie Roşcani (Economist fermă zootehnică)
  • 1 mai 1979 – 1 martie 1990 – Primăria Liteni (Referent economic, Statistician)
  • 1 martie 1990 – prezent – Primăria Liteni (Secretar al oraşului Liteni)
 Limbi străine cunoscute  franceză(bine)
 Aptitudini şi competenţe sociale  Locuiţi şi munciţi cu alte persoane, într-un mediu multicultural, ocupaţi o poziţie în care comunicarea este  importantă sau desfăşuraţi în activitatea în muncă de echipă este esenţială.
 Aptitudini şi competenţe organizatorice  conduc şi organizez compartimentele agricol, asistenţă socială şi informatică, registratura, inventariere, stare  civilă,
 Aptitudini şi competenţe tehnice  utilizarea calculatorului – practică

Comments are closed.

Close Search Window