Programul Operaţional Regional, Axa 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă:

Reabilitare Grup Şcolar I.V. Liteanu, corp A, oraş Liteni, jud. Suceava

„Reabilitare Şcoala Generală cu clasele I-VIII, sat Siliștea, oraș Liteni, județul Suceava”

Programul Naţional de Dezvoltare Locală

  1. Alimentare cu apă în satele Rotunda, Siliștea, Corni și Roșcani – oraș Liteni
  2. Reabilitarea, modernizarea și dotarea școlii gimnaziale Roșcani, oraș Liteni, județul Suceava
  3. Reabilitare, amenajări interioare și dotări la grădinița de la corpul B al Liceului Tehnologic I.V. Liteanu din orașul Liteni, județul Suceava, în vedere obținerii autorizației de funcționare de la DSP Suceava
  4. Reabilitarea, modernizarea corpului existent și construirea unor grupuri sanitare pentru profesori, școlari și preșcolari și a unei camere speciale pentru – Corn și lapte – și dotări la Școala din Rotunda (Poiana)

Comments are closed.

Close Search Window