Noutăți|

ORAȘUL LITENI, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, anunță realizarea și publicarea pe site-ul web https://primaria-liteni.ro spre dezbatere publică a Strategiei de Dezvoltare a Orașului Liteni pentru perioada 2021-2027.

În cadrul procesului de elaborare a Strategiei de Dezvoltare a Orașului Liteni pentru perioada 2021-2027 s-au realizat următoarele:

  • Aspecte introductive – descrierea contextului, necesității planificării strategice și metodologiei de elaborare a strategiei orașului Liteni;
  • Profilul general al orașului Liteni – diagnosticarea stării actuale de dezvoltare socioeconomică a orașului Liteni, prin culegerea de date statistice existente și analiza acestora în scopul evidențierii tendințelor de dezvoltare și a nevoilor identificate;
  • Analiza SWOT – identificarea punctelor tari care pot constitui o bază pentru dezvoltarea ulterioară a orașului, a punctelor slabe și a oportunităților, analiză pe baza căreia au fost identificate problemele stringente existente și vor stabilite noile direcții de acțiune și dezvoltare prin valorificarea oportunităților existente și viitoare;
  • Planificarea strategică de dezvoltare cu trasarea viziunii și direcțiilor strategice de dezvoltare, a obiectivelor, priorităților și a portofoliului de proiecte de investiții pentru
    Orașul Liteni;
  • Implementarea și monitorizarea direcțiilor de dezvoltare și impactul implementării Strategiei de Dezvoltare a orașului Liteni.

In urma finalizării procesului de dezbatere publică, conținutul final al Strategiei de Dezvoltare locală a Orașului Liteni pentru perioada 2021-2027, va fi supus spre aprobare în cadrul unei ședințe de Consiliu Local și publicat site-ul web al primăriei Liteni.

Strategia de Dezvoltare a Orașului Liteni pentru perioada 2021-2027 a fost elaborată în concordanță cu politicile comunitare, strategiile de la nivel naţional, programele şi documentele programatice de la nivel judeţean, regional, național și european astfel încât să ofere o viziune cât mai clară, atât asupra nevoilor stringente ale comunității locale, cât și asupra acțiunilor necesare a fi implementate prin măsuri integrate de investiții în vederea unei dezvoltări socioeconomice durabile a orașului Liteni.

Vezi Comunicat Realizarea Strategiei de Dezvoltare a Orașului Liteni – pentru perioada 2021-2027

Comments are closed.

Close Search Window