Anunțuri|

Primaria Orasului Liteni in baza art. 554 alin. (7) din Ordonanta de Urgenta as Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, a Hotararii Guvernului Romaniei nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2023 art. IV, alin. (2) lit. ,,a” privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, organizeaza concurs pentru 1 post de executie contractual vacant de muncitor, pe perioada nedeterminata in cadrul Directiei de Administrare Servicii Publice, durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana;
Concursul se va desfasura in data de 22 septembrie 2023, incepand cu ora 11.00 proba scrisa, la sediul Primariei Orasului Liteni, judetul Suceava, din str. Mihail Sadoveanu, nr. 17 si in termen de maximum 4 zile lucratoare – proba interviu.

Vezi tot Anunt concurs post contractual 22 septembrie 2023

Comments are closed.

Close Search Window