Noutăți|

Comunități locale reunite în cadrul unei video-conferințe organizată în cadrul proiectului transfrontalier New Energy Solutions in Carpathian area – NESiCA, programul ENI CBC 2014-2020 Ungaria-Slovacia-România-Ucraina

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava continuă implementarea proiectului transfrontalier New Energy Solutions in Carpathian area – NESiCAHUSKROUA/1702/6.1/0014, în cadrul programului ENI CBC 2014-2020 Ungaria-Slovacia-România-Ucraina. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava participă la acest proiect în calitate de partener, alături de regiunea Sabolcs-Satmar Bereg din Ungaria, ONG-ul Centrul de Inițiative European din Ucraina, Universitatea Tehnică din Kosice – Slovacia, Universitatea din Nyíregyháza – Ungaria și Universitatea Națională Uzhgorod – Ucraina, ultima fiind beneficiarul principal al proiectului. Proiectul se desfășoară în perioada 01.05.2020 – 31.04.2022, bugetul total al proiectului fiind de 1.104.707,30 € (5.335.736,25 Lei) din care alocat de Uniunea Europeană 994,236.56€ (4.802.162,58 Lei). Bugetul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava este de 124,313.72 € (600,435.26 Lei).

Obiectivul general al proiectului este promovarea eficienței energetice și a surselor de energie regenerabile prin activități de educație în universități și comunități care vizează utilizarea durabilă a mediului în regiunile de frontieră. Prin activitățile proiectului se dorește o îmbunătățire a situației regionale cu privire la utilizarea durabilă a mediului în zona transfrontalieră prin aplicarea soluțiilor energetice eficiente și inovatoare în comunitățile partenere. Ideea principală a acestui proiect se reflectă în rezultatul discuțiilor anterioare între partenerii implicați, care cred în îmbinarea eficientă a programelor educaționale în domeniul energiei și a abordărilor practice în comunități, conducând la realizarea unor schimbări comportamentale pe termen lung în utilizarea rațională a energiei și utilizarea energiei provenită din surse regenerabile.

Principalii beneficiari ai proiectului sunt locuitorii comunităților locale care au nevoie de cele mai bune practici și exemple de economisire a energiei prin utilizarea energiei regenerabile dar și prin implementarea măsurilor de eficiență energetică în cazul clădirilor, toate acestea fiind posibile, într-o primă etapă, prin programele de conștientizare desfășurate în cadrul proiectului.

În această perioadă s-a desfășurat o primă întâlnire a reprezentanților comunităților din cele patru țări partenere care a reunit în mediul online peste 50 de participanți, membri ai celor 5 echipe de implementare a proiectului NESiCA din Ucraina, Slovacia, Ungaria și România dar și reprezentanți ai celor 3 comunități locale din regiunile fiecărui partener.

Scopul acestei video-conferințe a fost cel de a prezenta cele mai bune soluții în ceea ce privește eficiența energetică, identificate pentru comunitățile locale ale fiecărui partener. Fiecare partener, prin expertul desemnat, a prezentat situația actuală și perspectivele pe termen lung în domeniul eficienței energetice dar și posibilitățile de exploatare, utilizare a energiei alternative.

Workshop-ul a fost moderat de unul din partenerii proiectului NESiCA, Centrul de Inițiative Europene din Ucraina, reprezentat de Nataliya Nosa, care a expus obiectivele proiectului și unele aspecte legate de importanța și natura provocărilor în regiunile transfrontaliere care trebuie să se reflecte în conceptul de energie ce va fi dezvoltat în cadrul acestui proiect.

Deschiderea oficială a fost făcută de coordonatorul proiectului, profesor Myroslava Lendel, prorector cu cercetarea științifică și politică academică din cadrul Universității Naționale de Stat din Uzhgorod, Ucraina. Necesitatea implementării unui asemenea proiect a fost subliniată și de Seszták Oszkár, președintele regiunii Sabolcs-Satmar Bereg din Ungaria precum și de prorectorul pentru politică administrativă Dmytro Soyma din cadrul Universității Naționale de Stat din Uzhgorod. Au fost prezenți și Eduard Malyar, directorul Departamentului Infrastructură, Dezvoltare și Întreținere a Rețelei de Drumuri Publice din cadrul Administrației Regionale de Stat Transcarpatia precum și reprezentanți ai Universității Tehnice din Kosice, Universității din Nyíregyháza și Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Universitatea Stefan cel Mare din Suceava colaborează în cadrul acestui proiect cu 3 unități administrative teritoriale: comuna Vama, orașul Liteni și comuna Șcheia.

Comuna Vama a fost reprezentată la această întâlnire de primarul Nicolae Baltag, viceprimarul Constantin Lucuțar și inspectorul energetic Raluca Uță, care au evidențiat măsurile de eficiență energetică deja implementate în localitate sau sunt în curs de implementare în cadrul proiectului NESiCA.

Strategia de dezvoltare a orașului Liteni precum și planurile de măsuri privind creșterea eficienței energetice au fost prezentate de primarul în funcție Tomiță Onisii, responsabil urbanism Liviu Florescu și consilier Georgiana Strugaru.

Comuna Șcheia a fost reprezentată de primarul Vasile Andriciuc, viceprimarul Cristinel Burac și consilierul Cristinel Pisioschi. Au fost prezentate aspecte legate de dezvoltarea infrastructurii energetice a comunei Șcheia care presupune, printre altele, construirea, modernizarea şi extinderea surselor de energie regenerabile dar și implementarea de tehnologii nepoluante, conform standardelor europene, toate cele menționate fiind prevăzute în strategia de dezvoltare a comunității.

Informații suplimentare privind derularea proiectului New Energy Solutions in Carpathian area – NESiCA pot fi obținute de la coordonatorul acestuia, șef de lucrări dr.ing. Constantin Ungureanu, tel: +40230216147, e-mail: costel@usm.ro.

Comments are closed.

Close Search Window