Solidaritatea şi coeziunea reprezintă valorile pe care se bazează politica regională a Uniunii Europene. Principiul solidarităţii urmăreşte ca programele comunitare să prioritizeze dezoltarea regiunilor care sunt dezavantajate faţă de media Uniunii Europene din punct de vedere social şi economic, iar coeziunea implică beneficii pentru toţi membrii Uniunii Europene, astfel încât
diferenţele existente între venituri şi nivelul de prosperitate din ţările mai sărace şi regiuni să fie diminuate.

Politica regională a Uniunii Europene își propune să reducă decalajele structurale dintre țările componente, să promoveze o dezvoltare susţinută şi echilibrată pe întreg teritoriul Uniunii Europene, promovând oportunităţi reale pentru toţi membrii acesteia. Politica regională europeană este menită să aducă rezultate concrete, coeziune socială şi economică pentru atenuarea
diferenţelor dintre nivelele de dezvoltare ale diferitelor regiuni.

În anul 2010, statele membre ale Uniunii Europene au adoptat Strategia Europa 2020, ca o măsură menită să ajute la combaterea efectelor crizei mondiale şi la o regenerare a vieţii economice europene printr-un program coordonat de reforme în baza unei viziuni pe termen lung. Obiectivul general al acestei strategii este transformarea Uniunii Europene într-o economie inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii, pentru a genera un nivel ridicat al ocupării forţei de muncă, al productivităţii şi pentru a asigura coeziunea economică, socială şi teritorială. Strategia Europa 2020 a fost elaborată având la bază cinci obiective principale.

Vezi Strategie de dezvoltare 2014-2020

Comments are closed.

Close Search Window