Hotararea nr. 58 din 31 decembrie 2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013

|

... Read More Hotararea nr. 58 din 31 decembrie 2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013

Hotararea nr. 13 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se va executa cu beneficiarii Legii 4162001 in anul 2012

|

... Read More Hotararea nr. 13 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se va executa cu beneficiarii Legii 4162001 in anul 2012

Hotararea nr. 12 privind organizarea retelei scolare cu noile denumiri din oratul Liteni, judetul Suceava, incepand cu anul scolar 2012-2013

|

... Read More Hotararea nr. 12 privind organizarea retelei scolare cu noile denumiri din oratul Liteni, judetul Suceava, incepand cu anul scolar 2012-2013

Hotararea nr. 11 privind inventarierea suprafetei de 3797908 metri patrati (379,7908 ha) teren pajisti urbane in domeniul privat al orasului Liteni, judetul Suceava

|

... Read More Hotararea nr. 11 privind inventarierea suprafetei de 3797908 metri patrati (379,7908 ha) teren pajisti urbane in domeniul privat al orasului Liteni, judetul Suceava

Hotărârea nr. 10 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Liteni, judeţul Suceava în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava

|

... Read More Hotărârea nr. 10 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Liteni, judeţul Suceava în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava

Hotărârea nr. 9 privind aprobarea unor taxe speciale pentru administrarea domeniului public şi privat de interes local al oraşului Liteni, judeţul Suceava

|

... Read More Hotărârea nr. 9 privind aprobarea unor taxe speciale pentru administrarea domeniului public şi privat de interes local al oraşului Liteni, judeţul Suceava

Hotărârea nr. 8 privind aprobarea caietului de sarcini al Serviciului public de administrare a domeniului public şi privat de interes local al oraşului Liteni, judeţul Suceava

|

... Read More Hotărârea nr. 8 privind aprobarea caietului de sarcini al Serviciului public de administrare a domeniului public şi privat de interes local al oraşului Liteni, judeţul Suceava

Hotărârea nr. 7 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului, a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al oraşului Liteni şi a Serviciului de Utilităţi Publice

|

... Read More Hotărârea nr. 7 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului, a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al oraşului Liteni şi a Serviciului de Utilităţi Publice

Hotărârea nr. 6 privind aprobarea Programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2012

|

... Read More Hotărârea nr. 6 privind aprobarea Programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2012

Hotărârea nr. 5 privind aprobarea vânzării suprafeţei de 16.852 metri pătraţi, inventariată în domeniul privat al oraşului Liteni, judeţul Suceava, situată în zona „Pridvă”

|

... Read More Hotărârea nr. 5 privind aprobarea vânzării suprafeţei de 16.852 metri pătraţi, inventariată în domeniul privat al oraşului Liteni, judeţul Suceava, situată în zona „Pridvă”

Close Search Window