Anunțuri|

Documentatie privind legarea de gestiune prin concesiune a serviciului de iluminat public al orasului Liteni, judetul Suceava

ORAȘUL LITENI, JUDETUL SUCEAVA in calitate de concedent, anunțăsupunerea pentru dezbatere publica a documentației privind DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL ORAȘULUI LITENI, JUDETUL SUCEAVA.

Întreaga documentaţie poate fi descărcată apăsând AICI.

Perioada dezbaterii publice este de 30 zile, adică pana la data de 6 decembrie 2021 inclusiv.

Din cauza situaţiei actuale generate de Pandamia COVID-19, nu se va organiza o şedinţă publică de dezbatere, toate sugestiile/cererile/indicaţiile/reclamaţiile vor putea fi transmise în scris prin una din următoarele cai:

  • Email la adresa: litenisv@yahoo.com
  • Telefon: Tel/Fax.0230538262
  • La registratura Primăriei, de luni pana joi, intre orele 9:00-15:00, sau prin corespondenta poştal la adresa: PRIMARIA ORAȘULUI LITENI, JUDETUL SUCEAVA

La finalizarea perioadei de dezbateri toate comunicările primite vor fi centralizate, analizate şi implementate (dacă va fi cazul).

Documentaţia în forma finală va fi supusa aprobării Consiliului Local al oraşului LITENI, atribuirea contractului de delegare a gestiunii se va face prin procedura simplificata, în baza Legii nr. 100/2016, prin SICAP.

Comments are closed.

Close Search Window