Noutăți|

Primăria orașului Liteni

Nr. 4646 din 12 aprilie 2023

ANUNȚ REFERITOR LA ELABORAREA UNUI PROIECT DE ACT NORMATIV

Primăria Orașului Liteni astăzi, 12 aprilie  2023, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:

Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale, inclusiv operarea stațiilor de transfer și a centrelor de colectare cu aport voluntar în Județul Suceava

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

  • Referatul de aprobare
  • Raportul direcției de specialitate
  • Anexele nr.1-4

Documentația poate fi consultată pe pagina de internet a Primăriei Oraşului Liteni sau la sediul Primăriei Oraşului Liteni

Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la registratura instituției.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune în termen de 15 zile calendaristice, respectiv până la data de .27 aprilie..2023, astfel:

– ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail : contact@primaria-liteni.ro

– prin poștă pe adresa Primăriei orașului Liteni sau la sediul instituției, la registratura instituției, în format fizic pe hârtie, de luni până vineri în intervalul 8,00-16,00.

Materialele transmise vor purta mențiunea “Propuneri privind Proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale, inclusiv operarea stațiilor de transfer și a centrelor de colectare cu aport voluntar în Județul Suceava”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției Primăriei oraşului Liteni

Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact: telefon 0230538262, e-mail contact@primaria-liteni.ro persoană de contact Păvăluc Benone-Vasile

0_Strategia de contractare_fin

Proiect HCL documentatie atribuire colectare

Studiu de oportunitate final aprilie 2023

Regulamentul_Serv_salubrizare final aprilie 2023

Comments are closed.

Close Search Window