Studiu de Oportunitate privind Fundamentarea Deciziei de Delegare a Gestiunii Activitatii de Colectare si Transport a Deseurilor Municipale in judetul Suceava